مشاهده همه 11 نتیجه

نمایش 9 24 36

ترمینال دیودی

برای دیدن قیمت وارد شوید
 •  سطح مقطع 1.5 mm
 • جریان نامی 17.5 A
 •  ولتاژ 500 V

ترمینال سوئیچی سایز 4

برای دیدن قیمت وارد شوید
 •  سطح مقطع 1.5 mm
 • جریان نامی 17.5 A
 •  ولتاژ 500 V

ترمینال سوئیچی سایز4

برای دیدن قیمت وارد شوید
 •  سطح مقطع 1.5 mm
 • جریان نامی 17.5 A
 •  ولتاژ 500 V

ترمینال فیوزی

برای دیدن قیمت وارد شوید
 •  سطح مقطع 1.5 mm
 • جریان نامی 17.5 A
 •  ولتاژ 500 V

ترمینال فیوزی چراغدار سایز4

برای دیدن قیمت وارد شوید
 •  سطح مقطع 1.5 mm
 • جریان نامی 17.5 A
 •  ولتاژ 500 V

ترمینال مقاومتی سایز خاص 4

برای دیدن قیمت وارد شوید
 •  سطح مقطع 1.5 mm
 • جریان نامی 17.5 A
 •  ولتاژ 500 V

ترمینال مقاومتی سایز4

برای دیدن قیمت وارد شوید
 •  سطح مقطع 1.5 mm
 • جریان نامی 17.5 A
 •  ولتاژ 500 V

کپ دیودی سایز2.5

برای دیدن قیمت وارد شوید
 •  سطح مقطع 1.5 mm
 • جریان نامی 17.5 A
 •  ولتاژ 500 V

کپ فیوزی ساده سایز2.5

برای دیدن قیمت وارد شوید
 •  سطح مقطع 1.5 mm
 • جریان نامی 17.5 A
 •  ولتاژ 500 V

کپ فیوزی سایز2.5

برای دیدن قیمت وارد شوید
 •  سطح مقطع 1.5 mm
 • جریان نامی 17.5 A
 •  ولتاژ 500 V

کپ مقاومتی سایز2.5

برای دیدن قیمت وارد شوید
 •  سطح مقطع 1.5 mm
 • جریان نامی 17.5 A
 •  ولتاژ 500 V