مشاهده همه 8 نتیجه

نمایش 9 24 36

ترمینال دو طبقه پیچی خاص سایز 4

برای دیدن قیمت وارد شوید
 • سطح مقطع 4mm
 • جریان نامی A 32
 • ولتاژ V 500

ترمینال دو طبقه پیچی خاص سایز 4

برای دیدن قیمت وارد شوید
 • سطح مقطع 4mm
 • جریان نامی A 32
 • ولتاژ V 500

ترمینال دو طبقه پیچی خاص سایز 4

برای دیدن قیمت وارد شوید
 • سطح مقطع 4mm
 • جریان نامی A 32
 • ولتاژ V 500

ترمینال دو طبقه پیچی سایز 10

برای دیدن قیمت وارد شوید
 • سطح مقطع 10mm
 • جریان نامی A 57
 • ولتاژ V 800

ترمینال دو طبقه پیچی سایز 4

برای دیدن قیمت وارد شوید
 • سطح مقطع 4mm
 • جریان نامی A 32
 • ولتاژ V 500

ترمینال دو طبقه پیچی سایز4

برای دیدن قیمت وارد شوید
 • سطح مقطع 4mm
 • جریان نامی A 32
 • ولتاژ V 500

ترمینال دوطبقه پیچی سایز 4

برای دیدن قیمت وارد شوید
 • سطح مقطع 4mm
 • جریان نامی A 32
 • ولتاژ V 500

ترمینال سه طبقه پیچی سایز 4

برای دیدن قیمت وارد شوید
 • سطح مقطع 10mm
 • جریان نامی A 32
 • ولتاژ V 400